top of page
דירה למשפחה צעירה בגבעתיים שעברה מתיחת פנים

מתיחת פנים לדירה מקסימה שבה מתגוררת משפחה צעירה על 120 מ"ר. תכנון מדויק מאוד בהתאמה לצרכי הלקוחות ולתקציב המחושב, תוך התמודדות עם האתגר לשמר חלק מהקיים ביחד עם החדש.

bottom of page