top of page
דירה למשפחה צעירה בקרית אונו 

איך יוצאים מהשטנץ של דירת קבלן? הבקשה העיקרית היתה לשים את הדגש על אור והרבה, וזה מה שעשינו: חלל ציבורי וחדר רחצה עברו שינוי מוחלט כך שיהיו מוארים, בהירים ונקיים וזריקת הצבע תבוא בציורים שהם כל כך אוהבים. פתחנו את הקיר במטבח כדי להגדיל את החלל והכנסנו הרבה סטייל ושיק התואם את הטעם האישי שלהם.

bottom of page