top of page
hi - 10.jpg
דירה למשפחה צעירה בתל אביב

שיפוץ ועיצוב פנים לדירת 100 מ"ר בצפון הישן של תל אביב. דירה עייפה שעברה שיפוץ והתאמה לצרכיהם של בני המשפחה שחזרו לתל אביב אחרי מספר שנים בפרברים.

bottom of page