דירה ברחוב גרץ, תל אביב

פרויקט מיוחד ויקר לליבנו. תכנון ושיפוץ מחדש של דירה שנשרפה כליל, וכעת לא נותר זכר לאפר על הקירות. איך מעז יצא מתוק..