top of page
דירה ברחוב גרץ, תל אביב

פרויקט מיוחד ויקר לליבנו. תכנון ושיפוץ מחדש של דירה שנשרפה כליל, וכעת לא נותר זכר לאפר על הקירות. איך מעז יצא מתוק..

bottom of page